Data Center

99,9% dostępności.
Według statystyk średnia dostępność serwerów w centrum danych stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli celem Twoim lub Twojej firmy są profesjonalne usługi o wysokiej dostępności, jest to jeden z najważniejszych czynników, jaki powinien być wzięty pod uwagę.
 
Łącza o wysokiej przepustowości. 
Dysponujemy niezależnymi łączami internetowymi czołowych polskich operatorów (NASK, LEVEL3, PLIX) o przepustowości 1,5 Gbit/s. Routery BGP zapewniają pełną redundancję łączy i minimalizują wpływ awarii u pojedynczych operatorów na działanie usług.

Całodobowa opieka techniczna.
Niezależnie od dnia tygodnia czy godziny, przy serwerowni zawsze pracują technicy, którzy są w stanie zająć się każdym problemem. Awaria usług w samym środku nocy nie powoduje konieczności czekania na reakcję do godzin porannych. Działamy natychmiast.

Całodobowy monitoring dostępności.
Wszystkie usługi objęte są stałym monitoringiem, który bardzo szybko wychwytuje wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług, łączy czy całych serwerów. Dzięki temu możemy zająć się ewentualnymi problemami zanim jeszcze odczują je użytkownicy.

Zabezpieczenia energetyczne.
Ewentualne przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz chwilowe zmiany napięcia nie mają wpływu na działanie serwerów i usług. Urządzenia UPS zabezpieczają wszystkie urządzenia w centrum danych przed możliwymi usterkami w dostawie prądu.

Agregat prądotwórczy.
Serwerownia posiada zabezpieczenie także przed wielogodzinnym odcięciem dopływu energii. Nowoczesny agregat zapewnia nieprzerwane zasilanie wszystkim urządzeniom – a zatem i bezpieczeństwo związane z nienarażaniem serwerów na gwałtowne przerwanie pracy.

Systemy klimatyzacyjne.
Zapewnienie odpowiedniej klimatyzacji pomieszczeń jest kluczowe dla poprawności działania urządzeń technicznych i bezpieczeństwa danych. Urządzenia pracujące w serwerowni generują ogromne ilości ciepła, temperatura utrzymywana jest jednak na optymalnym poziomie.

Bezpieczeństwo pomieszczeń.
Dostęp do serwerów mają wyłącznie pracownicy zajmujący się infrastrukturą techniczną i posiadający karty dostępowe. Centrum danych objęte jest także systemem monitoringu, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwa profesjonalna agencja ochrony. Aby zamówić odpowiedni do Twoich potrzeb plan hostingowy skontaktuj się z nami.