Logo
Wydrukuj tę stronę

Fundacja MukoHelp

Fundacja MukoHelp

Misją fundacji jest pomoc dzieciom i dorosłym chorym na mukowiscydozę oraz ich rodzinom. Głównym celem jest stworzenie wyspecjalizowanego ośrodka na terenie Podkarpacia, spełniającego wszelkie europejskie standardy leczenia tej choroby. Działalność Fundacji to także budowa kompleksowego systemu wspierania chorych na mukowiscydozę i ich zmagań z codziennymi problemami między innymi poprzez dofinansowanie zakupu leków i aparatury rehabilitacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja organizuje i finansuje kursy i szkolenia dla rodzin i opiekunów w zakresie leczenia, fizjoterapii, dietetyki i psychoterapii. Działalność charytatywna Fundacji obejmuje również zakup doposażenia, sprzętu, leków i środków niezbędnych do funkcjonowania oddziałów i innych placówek medycznych z przeznaczeniem na leczenie chorych na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie.

Designed by Studio Nexim